Korona-virus / Covid-19

Vi gjør fortløpende vurderinger og følger nøye med på FHIs anbefalinger.

Dersom en konsert skulle bli avlyst eller det skjer endringer, vil alle billettkjøpere få tilsendt informasjon på e-post, og vi vil annonsere dette på vår nettside og i konsertens Facebook-event.

Vær trygg på at sikkerheten og helsen til alle våre ansatte og besøkende er vår største prioritet. Vi har økt fokus på hygieneråd gjennom informasjon til personell, artister og publikum ved blant annet informasjonsplakater, tilgjengelige hygieneprodukter, samt renhold og desinfisering av utsatte punkter. Vi desinfiserer alle håndtak, toaletter og kortterminaler flere ganger daglig, og oppfordrer alle til å være nøye med håndvask.

Påvist smitte hos deltagere/utøvere/publikum vil medføre behov for sporing og karantene av nærkontakter. Vi oppfordrer publikum til å melde fra til oss dersom de får påvist smitte, slik at vi får varslet andre som var til stede på samme arrangement.

For oppdatert informasjon besøk sidene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

helsedirektoratet.no

fhi.no